Życie w Rossi

Stabilna firma o długoterminowej perspektywie

Rossi to suma ludzi, którzy dla nas pracują: ich umiejętności i zaangażowanie są kluczem do naszego sukcesu. W Rossi będziesz miał okazję pracować w wielokulturowym i multidyscyplinarnym zespole, codziennie stawiając czoła nowym wyzwaniom.
Kultura naszej firmy jest głęboko zakorzeniona w naszych podstawowych wartościach, które wspierają naszą misję i kierują naszymi decyzjami oraz wszystkim, co robimy.

Praca w Rossi

Osoby pracujące w Rossi wnoszą umiejętności i doświadczenie, niezbędne do funkcjonowania i rozwoju naszej firmy, a przede wszystkim dla właściwego wsparcia naszych Klientów. Uważamy, że duże znaczenie ma to, aby każdy miał możliwość rozwoju zawodowego, zgodnego z jego umiejętnościami i motywacją, dlatego wspieramy ścieżkę rozwoju naszych pracowników w strukturach firmy. Chcemy, aby ludzie stawali i czuli się częścią naszego zespołu, poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność, jednocześnie koncentrując się na potrzebach i obsłudze Klienta. Zapewniamy naszym pracownikom wsparcie m.in. w postaci szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, które otwierają przed nimi nowe perspektywy w strukturach firmy.
Wartości Rossi

  • Ambicja - Poszukujemy możliwości doskonalenia się, ciągłego uczenia się i dostosowywania się do zmian otoczenia. Naszym celem jest rozwój jako firma, zdobywanie nowych rynków i odbiorców, dzięki wysokiej jakości naszych produktów.
  • Etyka - Zobowiązujemy się do działania z godnością i szacunkiem. Gdziekolwiek zaprowadzi nas nasza historia, przy naszych działaniach oraz wyborach zawsze kierujemy się uczciwością i dążeniem do zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach.
  • Duma - Promujemy naszą markę i chronimy naszą reputację, poprzez tworzenie najwyższej jakości niezawodnych rozwiązań, jak również stałe doskonalenie i dopasowywanie do potrzeb naszych Klientów.
  • Przejrzystość - Dbamy o uczciwość i przejrzystość naszych działań i interakcji, przy jasnych i transparentnych procesach podejmowania decyzji.
  • Kreatywna energia - Odgrywamy ważną rolę w nieustannie ewoluującym sektorze, tworząc spersonalizowane rozwiązania dla naszych klientów. Nasza kreatywność napędzana jest naszą ciekawością oraz pozytywnym i entuzjastycznym duchem.
  • Zrównoważony rozwój - Rozwijamy naszą działalność w sposób zrównoważony, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko, społeczność i społeczeństwo jako całość.

  • Przedsiębiorczość - Wspieramy ducha inicjatywy, własności i zaangażowania na wszystkich poziomach, będąc otwartymi, ciekawymi, kreatywnymi, pełnymi pasji i tolerancji dla ryzyka.

Chcesz razem z nami budować przyszłość Rossi?